Veiligheid en kwalificaties

Veiligheid

Veiligheid is al sinds 1938 een van Mijnders' kernwaarden en sindsdien hebben wij ons onophoudelijk gecommitteerd om een zo hoog mogelijk niveau van veiligheid voor onze klanten, chauffeurs en medeweggebruikers te kunnen leveren. Wij maken hiertoe gebruik van de volgende middelen:

Een adequaat veiligheidsmanagementsysteem

Regelmatige training en (bij)scholing van alle medewerkers

Electronic Stability Program (ESP)

Het ESP-stabiliteitssysteem waarmee al onze voertuigen zijn uitgerust heeft al meerdere malen een beslissende rol gespeeld in rijsituaties waarbij de chauffeur de controle over het voertuig dreigde te verliezen. Het systeem voorkomt het risico van het kantelen van vrachtautocombinaties.

BBS Chauffeurstrainingen

BBS trainingen komen tegemoet aan de nieuwe EU-richtlijn met betrekking tot nascholing van beroepschauffeurs die in maart 2009 in Nederland in werking is getreden. De trainingen geven chauffeurs tips en praktijkvoorbeelden waarmee zij leren nog behoedzamer en zorgvuldiger te rijden zodat ze bij minder ongevallen betrokken zijn. Dit betekent minder kosten voor transportbedrijven, verzekeringsmaatschappijen en de maatschappij in het algemeen.

Kwalificaties

  • KWALIFICATIESCEFIC Safety & Quality Assessment System (SQAS) (certificaat kunt u hier downloaden)
  • Wij hanteren binnen onze werkzaamheden de GMP-richtlijnen (certificaat kunt u hier downloaden)
  • Wij werken volgens de HACCP-richtlijnen 
  • Wij zijn AEO gecertificeerd (certificaat kunt u hier downloaden)
  • Wij zijn een Erkend Leerbedrijf in Transport & Logistiek in het kader van de Wet

Mijnders tekent protocolafspraak Duurzame Inzetbaarheid

Steeds meer werkgevers en werknemers onderkennen, mede gezien de latere pensioengerechtigde leeftijd, het toenemende belang om wederzijds te investeren in duurzame inzetbaarheid van mensen.
Voor gezonde en productieve bedrijven zijn immers gezonde, productieve én gemotiveerde mensen nodig.
Mijnders Transport heeft in augustus 2015 een protocolafspraak gemaakt om blijvend te investeren in duurzame arbeidsverhoudingen en duurzame inzetbaarheid.

Europees Sociaal Fonds

Wij zijn KWF Zakenvriend

kwf-footer_J.L._Mijnders